Velkommen på skærmen

Medieskolen Juno er åben de fleste hverdage, og der er oftest personale at træffe.

Ellers så ring, send en mail, en sms eller bare en venlig tanke til nedenstående adresser/numre.

Sving forbi:
Medieskolen Juno
Fussingsvej 17
2300 København S
Denmark

Kontakt Undervisere:
Line Jensen - Journalist
Peter Bergstedt - Medieguru
Jesper Foghmar - Pædagog

På: Medieskolenjuno@gmail.com eller Telefon: +45 24 77 02 25

Leder:

Mette Thorsgaard Erhardsen
WY71@sof.kk.dk
Telefon 21169423

Visitation
Borgercenter Handicap
Thoravej 29
2400Købenahvn NV
Telefon +45 33 17 88 00