Velkommen på skærmen

Medieskolen Juno er åben de fleste hverdage, og der er oftest personale at træffe.

Ellers så ring, send en mail, en sms eller bare en venlig tanke til nedenstående adresser/numre.

Sving forbi:
Medieskolen Juno
Svanevej 24 st. Tv. Baggården
2400 København NV
Denmark

Kontakt Undervisere:
Line Jensen - Journalist
Peter Bergstedt - Medieguru
Jesper Foghmar - Pædagog

På: Medieskolenjuno@gmail.com eller Telefon: +45 24 77 02 25

Daglig leder:
Dorte Rosager
FV39@sof.kk.dk
Telefon +45 21 99 64 60

Visitation
Borgercenter Handicap
Thoravej 29
2400Købenahvn NV
Telefon +45 33 17 88 00